ข่าวประชาสัมพันธ์

เทคนิคกระบี่จัดโครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

เทคนิคกระบี่จัดโครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

ชมรมวิชาการตลาด และสาชาช่างกล วิทยาลัยเทคนิคกระบี่ ร่วมกันจัดโครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ในวันที่ 5 กันยายน 2562 โดยการปลูกกล้าไม้ป่าชายเลน จำนวน 500 กล้า ณ แปลงปลูกป่าชายเลน สถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 26 (เมือง กระบี่) ซอยเจริญทรัพย์ ตำบลไสไทย อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ มีเจ้าหน้าที่สถานีฯ 26 ให้การต้อนรับ