ข่าวประชาสัมพันธ์

สาขาเลขานุการ วิทยาลัยเทคนิคกระบี่ จัดโครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

สาขาเลขานุการ วิทยาลัยเทคนิคกระบี่ จัดโครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

สาขาเลขานุการ วิทยาลัยเทคนิคกระบี่ ร่วมกันจัดโครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ในวันที่ 6 กันยายน 2562 โดยการปลูกกล้าไม้ป่าชายเลน จำนวน 200 กล้า ณ แปลงปลูกป่าชายเลน สถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 26 (เมือง กระบี่) ซอยเจริญทรัพย์ ตำบลไสไทย อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ มีเจ้าหน้าที่สถานีฯ 26 ให้การต้อนรับ