ข่าวประชาสัมพันธ์

สาขาวิชาการท่องเที่ยว เทคนิคกระบี่ จัดอบรมความรู้เรื่องป่าชายเลน

สาขาวิชาการท่องเที่ยว เทคนิคกระบี่ จัดอบรมความรู้เรื่องป่าชายเลน

สาขาวิชาการท่องเที่ยว เทคนิคกระบี่ จัดโครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมป่าชายเลน ในวันที่ 10 กันยายน 2562 ณ ห้องอินทนิล ชั้น 3 อาคารอำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคกระบี่ มีเจ้าหน้าที่สถานีฯ 26 ให้ความรู้ความเข้าใจเรื่องป่าชายเลน และเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เพื่อสร้างจิตสำนึกในการดูแลรักษาสถานที่ให้เกิดความยั่งยืน