ข่าวประชาสัมพันธ์

สตรีทุ่งสง จัดกิจกรรมปลูกป่าชายเลนเพิ่มพื้นที่สีเขียว

สตรีทุ่งสง จัดกิจกรรมปลูกป่าชายเลนเพิ่มพื้นที่สีเขียว

นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสตรีทุ่งสง อำเภอทุ่่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 โดยการปลูกกล้าไม้ป่าชายเลน จำนวน 200 กล้า ณ แปลงปลูกป่าชายเลน ศูนย์บริหารจัดการทรัพยากรป่าชายเลนจังหวัดกระบี่ ซอยเจริญทรัพย์ ตำบลไสไทย อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ มีเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ป่าชายเลนจังหวัดกระบี่ ให้การต้อนรับ