ข่าวประชาสัมพันธ์

อำมาตย์พานิชนุกูลปลูกป่าชายเลน เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ

อำมาตย์พานิชนุกูลปลูกป่าชายเลน เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล จังหวัดกระบี่ จัดกิจกรรมปลูกป่าชายเลน เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ ในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2562 โดยการปลูกกล้าไม้ป่าชายเลน จำนวน 500 กล้า ณ แปลงปลูกป่าชายเลน ศูนย์บริหารจัดการทรัพยากรป่าชายเลนจังหวัดกระบี่ ซอยกระบี่-เขาทอง 29 ตำบลไสไทย อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ โดยศูนย์ฯ ป่าชายเลนจังหวัดกระบี่ ให้การสนับสนุนกล้าไม้ป่าชายเลนในการทำกิจกรรม