ข่าวประชาสัมพันธ์

ศบปล.กระบี่ จัดเก็บขยะทะเลที่ตกค้างในระบบนิเวศที่สำคัญ

ศบปล.กระบี่ จัดเก็บขยะทะเลที่ตกค้างในระบบนิเวศที่สำคัญ

ศูนย์บริหารจัดการทรัพยากรป่าชายเลนจังหวัดกระบี่ จัดกิจกรรมเก็บขยะทะเลที่ตกค้างในระบบนิเวศที่สำคัญ ร่วมกับ อบต.คลองประสงค์ ณ บริเวณบ้านคลองประสงค์ ต.คลองประสงค์ อ.เมือง จ.กระบี่ โดยมี นายประดิษฐ์ จันทร์ทอง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองประสงค์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี ซึ่งมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม คณะครู นักเรียน ในพื้นที่ ต.คลองประสงค์ กศน.จังหวัดกระบี่ เจ้าหน้าที่ อบต.คลองประสงค์ อสม. ผู้นำชุมชน จิตอาสาในพื้นที่ รวม ๒๑๕ คน โดยเจ้าหน้าที่ให้ความรู้เรื่องการจัดการขยะทะเล และการคัดแยกขยะอย่างถูกวิธีพร้อมคัดแยกประเภทขยะ ชั่ง นับ รวบรวมปริมาณขยะ ขยะส่วนใหญ่ ได้แก่ ถุงพลาสติก, ห่อ/ถุงอาหาร(ท๊อฟฟี่ มันฝรั่ง อื่นๆ), ขวดเครื่องดื่ม (พลาสติก), ขวดเครื่องดื่ม (แก้ว) และอื่นๆ