ข่าวประชาสัมพันธ์

ศพด.บ้านห้วยโต้ นำน้องๆ เรียนรู้ป่าชายเลน

ศพด.บ้านห้วยโต้ นำน้องๆ เรียนรู้ป่าชายเลน

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยโต้ หมู่ที่ ๔ ตำบลทับปริก อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ นำน้องๆ ศึกษาระบบนิเวศป่าชายเลน ณ สะพานศึกษาธรรมชาติป่าชายเลน ศูนย์บริหารจัดารทรัพยากรป่่าชายเลนจังหวัดกระบี่ จำนวน ๑๐ คน พร้อมด้วยอาจารย์จำนวน ๓ ท่าน โดยมีเจ้าหน้าที่จาก ศบปล.กระบี่ ให้การต้อนรับ