ข่าวประชาสัมพันธ์

รร.อำมาตย์ฯ จังหวัดกระบี่ จัดกิจกรรมปลูกป่าชายเลนเพื่อสาธารณประโยชน์

รร.อำมาตย์ฯ จังหวัดกระบี่ จัดกิจกรรมปลูกป่าชายเลนเพื่อสาธารณประโยชน์

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 10 โดยศูนย์บริหารจัดการทรัพยากรป่าชายเลนจังหวัดกระบี่ ต้อนรับคณะครู นักเรียนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/6 โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ จำนวน 40 คน จัดกิจกรรมสาธารณประโยชน์  ประจำปีการศึกษา 2563 โดยการปลูกป่าชายเลน โดยใช้กล้าไม้โกงกางใบเล็กจำนวน 250 กล้า ท้องที่ซอยเจริญทรัพย์ หมู่ที่ 7 ตำบลไสไทย อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ สำหรับกิจกรรมสารณประโยชน์ในครั้งนี้ เพื่อเป็นการปลูกฝังจิตสำนึกในการรักษาสิ่งแวดล้อม โดยมีเจ้าหน้าที่จากศูนย์บริหารจัดการทรัพยากรป่าชายเลนจังหวัดกระบี่ให้การต้อนรับ