เอกสารเผยแพร่

เอกสารจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาแห..

ประกาศจังหวัดกระบี่

เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ..

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเขาขนาบน้ำ ..