ข่าวเด่น

 • โครงการเยาวชนพิทักษ์สิ่งแวดล้อม

  โครงการเยาวชนพิทักษ์สิ่งแวดล้อม

  เมื่อวันที่ 3-4 กันยายน 2561 สถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 27 (เหนือคลอง กระบี่)ได้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการเยาวชน พิทักษ์สิ่งแวดล้อม ท้องที่ บ้านคลองรั่ว หมู่ที่ 1 ตำบลตลิ่งชัน อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ ปลูกป่าชายเลน จำนวน 3 ไร่ โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 50 คน ประกอบด้วย กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน องค์การบริหารส่วนตำบลทับปริก และคณะนักเรียนการศึกษานอกโรงเรียนตำบลทับปริก

 • สถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 27 (เหนือคลอง กระบี่) จัดกิจกรรมปลูกป่าชายเลน และปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9

  สถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 27 (เหนือคลอง กระบี่) จัดกิจกรรมปลูกป่าชายเลน และปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9

  เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2561 สถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 27 (เหนือคลอง กระบี่) จัดกิจกรรมปลูกป่าชายเลน และปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 ท้องที่ บ้านแหลมกรวด หมู่ที่ 8 ตำบลคลองขนาน อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ ปลูกป่าชายเลน จำนวน 9 ไร่ และปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ (ปลากะพงขาว) จำนวน 19,300 ตัว โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 80 คน ประกอบด้วย กำนัน ผู้ใหญ่บ้านและเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง ตำบลคลองขนาน เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.คลองขนาน คณะเจ้าหน้าที่โรงไฟฟ้าภาคใต้กระบี่ คณะครู นักเรียน และกลุ่มราษฎร ท้องที่ตำบลคลองขนาน อำเภอ เหนือคลอง จังหวัดกระบี่ โดยมีนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองขนานเป็นประธานในพิธีเปิด

 • กิจกรรปลูกป่าชายเลนร่วมกับ บริษัทหาดทิพย์ จำกัด

  กิจกรรมเก็บขยะชายหาดสากล