ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการเครือข่ายอาสารักษ์ป่า รักษ์น้ำ และโครงการ รักษ์น้ำ รักษ์ป่า รักษ์แผ่นดิน

โครงการเครือข่ายอาสารักษ์ป่า รักษ์น้ำ และโครงการ รักษ์น้ำ รักษ์ป่า รักษ์แผ่นดิน

เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563  เวลาประมาณ 9.30 น. คณะเจ้าหน้าที่สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 7 ร่วมกับศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนที่ 17 (เหนือคลอง กระบี่) องค์การบริหารส่วนตำบลปกาสัย โรงเรียนบ้านทุ่งประสาน โรงเรียนบ้านเกาะไทร และราษฎรบ้านทุ่งประสาน ได้ร่วมกันปลูกป่าชายเลน ณ ท้องที่ี่บ้านทุ่งประสาน หมู่ที่ 4 ตำบลปกาสัย อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ จำนวน 700 กล้า