ข่าวประชาสัมพันธ์

ศูนย์อนุรักษ์ฯที่ ๒๖ เข้าร่วมพิธีถวายผ้ากฐินพระราชทานกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

ศูนย์อนุรักษ์ฯที่ ๒๖ เข้าร่วมพิธีถวายผ้ากฐินพระราชทานกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

                 เมื่อวันที่ ๓ พฤศจิกายน  ๒๕๖๒  เจ้าหน้าที่ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ ๒๖ (ทุ่งหว้า สตูล) ได้เข้าร่วมพิธีถวายผ้ากฐินพระราชทาน  กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒  ณ  วััดชนาธิปเฉลิม    พระอารามหลวง  ตำบลพิมาน  อำเภอเมือง  จังหวัดสตูล เพื่อสืบทอดประเพณีในพระพุทธศาสนา และทำนุบำรุงปฏิสังขรณ์พระอารามหลวงให้มีความสง่างามเจริญรุ่งเรือง