ข่าวเด่น

 • ให้ความรู้ความเข้าใจเรื่องป่าชายเลน

  ให้ความรู้ความเข้าใจเรื่องป่าชายเลน

  สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 2 โดยนางพรทิพย์ ฝอยวารี หัวหน้าสถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 5 (ชลบุรี) และเจ้าหน้าที่ เป็นวิทยากรให้ความรู้เรื่องทรัพยากรป่าชายเลน และนำเดินสะพาน ทางเดินศึกษาธรรมชาติป่าชายเลนให้กับนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียน อนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี

 • โอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

  โอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

  สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 2 โดยเจ้าหน้าที่ส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายฝั่งและป่าชายเลน และเจ้าหน้าที่ สถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 5 (ชลบุรี) เข้าร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้และ บำรุงรักษาต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการเพื่อ เฉลิมพระเกียรติ

 • กิจกรรม