ข่าวประชาสัมพันธ์

อทช. ร่วมคณะ รมว.ทส.ตรวจติดตามภารกิจของหน่วยงานในสังกัดกระทรวง ทส. ในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์

อทช. ร่วมคณะ รมว.ทส.ตรวจติดตามภารกิจของหน่วยงานในสังกัดกระทรวง ทส. ในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์

วันที่ 21 มกราคม 2564  นายวราวุธ  ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (รมว.ทส.) พร้อมด้วยนายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวง ทส. นายโสภณ ทองดี อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (อทช.) ตลอดจนคณะผู้บริหารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ ตรวจเยี่ยมเครือข่ายป่าชุมชนพร้อมมอบเงินอุดหนุนและมอบหนังสือแสดงโครงการป่าชุมชนบ้านหนองกวาง อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ 10 โครงการ  ในโอกาสนี้ รมว.ทส. และคณะได้ตรวจติดตามสถานการณ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมบริเวณอุทยานแห่งชาติต้นสักใหญ่ พร้อมทั้งได้ตรวจเยี่ยมให้ขวัญกำลังใจ มอบแนวทางการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติต้นสักใหญ่ อำเภอปาด จังหวัดอุตรดิตถ์