ข่าวประชาสัมพันธ์

กปล. ประชุมจัดทำรายละเอียดตัวชี้วัดและเกณฑ์การให้คะแนนของหน่วยงานสำหรับใช้ในการเลื่อนเงินเดือนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

กปล. ประชุมจัดทำรายละเอียดตัวชี้วัดและเกณฑ์การให้คะแนนของหน่วยงานสำหรับใช้ในการเลื่อนเงินเดือนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10.00 น. นางดาวรุ่ง ใจจริง ผู้อำนวยการกองอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน ประชุมจัดทำรายละเอียดตัวชี้วัดและเกณฑ์การให้คะแนนของหน่วยงานสำหรับใช้ในการเลื่อนเงินเดือนประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ณ ห้องประชุมโกงกาง กองอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนเพื่อเสนอตัวชี้วัดและเกณฑ์การให้คะแนนของกองอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนสำหรับใช้ในการเลื่อนเงินเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566