ข่าวประชาสัมพันธ์

กปล. ร่วมประชุมหารือ คณะอนุกรรมการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนในคณะกรรมาธิการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม วุฒิสภา

กปล. ร่วมประชุมหารือ คณะอนุกรรมการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนในคณะกรรมาธิการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม วุฒิสภา

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2565 นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธาน ในการประชุมหารือของคณะอนุกรรมาธิการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน ในคณะกรรมาธิการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม วุฒิสภา                                      โดยมีนายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ สมาชิกวุฒิสภา อดีตรัฐมนตรีกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม ในการนี้ นางดาวรุ่ง ใจจริง ผู้อำนวยการกองอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน เป็นผู้แทน กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุม 202 ชั้น 2 อาคารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

          โดยมีประเด็นหารือ ด้านการส่งเสริมปลูกไม้เศรษฐกิจ และการซื้อคาร์บอนเครดิตจากการปลูกป่า และการเปิดโอกาสให้ภาคประชาชนเข้ามาสีส่วนร่วมในการปลูกป่าเพื่อประโยชน์จากคาร์บอนเครดิต รวมทั้ง การตราอนุบัญญัติ ของหน่วยงานภายใต้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม