ข่าวประชาสัมพันธ์

ผลปฏิบัติการพลิกฟื้นผืนป่าชายเลน จ.ภูเก็ต

ผลปฏิบัติการพลิกฟื้นผืนป่าชายเลน จ.ภูเก็ต

ชุดปฏิบัติการพิเศษฉลามขาวสรุปผลปฏิบัติการพลิกฟื้นผืนป่าชายเลนจังหวัดภูเก็ต ระหว่างวันที่ 24-31พ.ค.2559 ดังนี้
1.เป้าหมาย AO3 ที่วางไว้จำนวน 34 เป้าหมาย เข้าดำเนินการ 39 แปลง
2.ตรวจสอบพื้นที่ทั้งหมด 2,335 ไร่ ตรวจพบอ้างว่ามีเอกสารสิทธิที่ดินในเขตป่าสงวนและป่าชายเลนตามมติ ครม.ฯ จำนวน 164 ฉบับ เนื้อที่ 1,522 ไร่
3.สามารถเข้าดำเนินการตรวจยึดพื้นที่ได้ 669 ไร่ โดยถูกดำเนินคดีทั้งหมด 27 คดี จับกุมผู้ต้องหา 22 ราย