ข่าวประชาสัมพันธ์

ความก้าวหน้าโครงการป่าในเมือง

ความก้าวหน้าโครงการป่าในเมือง

 

 

สบทช ลำดับที่ จังหวัด โครงการ เนื้อที่ (ไร่)
1 1 ระยอง หมู่ 1 และหมู่ 7 ต.ปากน้ำประแสร์ อ.แกลง จ.ระยอง 1,0000
2 ต.ปากน้ำ และ ต.เนินพระ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 500
3 โครงการป่าในเมือง "หาดทรายดำ 1 เดียวในสยาม" 1,275
       
2 4 ฉะเชิงเทรา หมู่ 1 ต.ท่าข้าม อ.บางประกง จ.ฉะเชิงเทรา 30
       
3 5 สมุทรสงคราม บ้านปากมาบ หมู่ 8 ต.บางแก้ว อ.เมืองสมุทรสงคราม จ.สมุทรสงคราม 90
6 หมู่ 10 ต.บางแก้ว อ.เมืองสมุทรสงคราม จ.สมุทรสงคราม 40
       
5 7 สุราษฎ์ธานี บ้านปากกะแดะ หมู่ 7 ต.กะแดะ อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎ์ธานี 360
8 บ้านแหลมโพธิ์ หมู่ 5 ต.พุมเรียง อ.ไชยา จ.สุราษฎ์ธานี 400
9 บ้านหัวทรัพย์ หมู่ 4 ต.ลีเล็ด อ.พุนพิน จ.สุราษฎ์ธานี 600
       
6 10 นครศรีธรรมราช หมู่ที่ 7 ต.ท่าศาลา อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 3,000
11 สงขลา หมู่ที่ 8 ต.พะวง อ.เมือง จ.สงขลา 27
       
7 12 ปัตตานี บ้านรูละมิแล หมู่ที่ 1 ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี 525
       
8 13 ระนอง หมู่ 5 ต.ปากน้ำ ต.บางนอน ต.เขานิเวศน์ อ.เมือง จ.ระนอง 2,080
14 พังงา บ้านวังหม้อแกง ต.ท้ายช้าง อ.เมือง จ.พังงา 700
       
9 15 ภูเก็ต โครงการป่าในเมืองจังหวัดภูเก็ต "ป่าชายเลนคลองอู่ตะเภา เดินพรุทะลุป่าเลน" ท้องที่ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 700
16 โครงการป่าในเมืองจังหวัดภูเก็ต "เส้นทางศึกษาธรรมชาติป่าชายเลน" ท้องที่หมู่ที่ 1 ตำบลวิซิต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 20
17 โครงการป่าในเมืองจังหวัดภูเก็ต "เส้นทางศึกษาธรรมชาติป่าชายเลน อ่าวยนต์" ท้องที่ หมู่ที่ 8 บ้านอ่าวยนต์ ตำบลวิซิต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 30
18 โครงการป่าในเมืองจังหวัดภูเก็ต "เส้นทาง"  
19 กระบี่ ต.ปากน้า อ.เมือง จ.กระบี่ 180
10 20 ตรัง หมู่ 6 และหมู่ 8 ต.ทุ่งกระบือ และหมู่10 ต.ทุ่งค่าย อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง 200
21 สตูล หมู่ ๓ ต.ต้ามะลัง อ.เมือง จ.สตูล 100