ข่าวประชาสัมพันธ์

เราทำความดี ด้วยหัวใจ

เราทำความดี ด้วยหัวใจ

เมื่อวัน 21 กรกฎาคม 2561 นายจตุพร บุรุษพัฒน์ อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พร้อมด้วย นายโสภณ ทองดี รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" โดยมีพลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิดงานพร้อมทั้งนำกล่าวคำปฏิญาณแก่ประชาชนจิตอาสาที่ได้ร่วมกันทำความสะอาดแม่น้ำลำคลอง ปรับปรุงภูมิทัศน์ และเก็บขยะริมคลอง บริเวณชุมชนบ้านวัดแดงและในชุมชนวัดแดง ธรรมชาติ ตำบลไทรม้า อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี