ข่าวประชาสัมพันธ์

ปูแสมก้ามแดง

ปูแสมก้ามแดง

เป็นปูแสมขนาดกลาง กระดองกว้างประมาณ 2.5 เซนติเมตร เป็นรูปสี่เหลี่ยม ก้ามสีแดง ขุดรูอาศัยอยู่ตามพื้นป่าชายเลนหรือริมคันนาน้ำเค็ม กินเศษอินทรีย์ต่างๆ เป็นอาหาร พบชุกชุมและมีการแพร่กระจายทั่วไป  ปูแสมก้ามแดงระยะเจริญพันธุ์น้ำหนักตัวเฉลี่ย  24.20+11.10 กรัม

ประโยชน์  :  ทำปูเค็มสำหรับประกอบอาหาร ส้มตำ

 

Credit by : ส่วนวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีทรัพยากรป่าชายเลน