ข่าวประชาสัมพันธ์

สปล. ลงตรวจสอบพื้นที่ตามข้อสั่งการรอง อทช. ในท้องที่จังหวัดจันทบุรี

สปล. ลงตรวจสอบพื้นที่ตามข้อสั่งการรอง อทช. ในท้องที่จังหวัดจันทบุรี

วันที่ 6 สิงหาคม 2561 นายรัชชัย พรพา ผู้อำนวยการส่วนป้องกันและปราบปราม สำนักอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน ได้ลงตรวจสอบพื้นที่ที่ถูกบุกรุกป่าชายเลนตามข้อสั่งการของรองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (นายศักดิ์ดา วิเชียรศิลป์) พร้อมด้วย นายธีรัตม์ ธีระวุฒิพันธุ์
ผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายฝั่งและป่าชายเลน สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรป่าชายเลนที่ 1 (ระยอง) นายมาณพ รอดแจ่ม หัวหน้าสถานีพัฒนาทมรัพยากรป่าชายเลนที่ 3 (ขลุง จันทบุรี) และเจ้า หน้าที่ตำรวจ สภ.เกาะเปริด ได้ดำเนินการตรวจยึดพื้นที่ป่าชายเลนที่ถูก
บุกรุก บริเวณริมคลองบางผึ้งน้อย หมู่ที่ 9 คำบลหนองชิ่ม อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี เนื้อที่ 0-2-05 ไร่ พร้อมของกลางที่ใช้กระทำผิด รถแบคโฮ จำนวน 1 คัน และรถเทอเลอร์ลากจูง จำนวน 1 คัน โดยมอบเรื่องราวให้ นายมาณพ จอดแจ่ม รับไปแจ้งความเพื่อดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดกฎหมาย
ต่อไป