ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะอนุกรรมการฝ่ายวิชาการ (การประชุมการป่าไม้ ประจำปี พ.ศ.2561) ได้จัดประชุมคณะอนุกรรมการฝ่ายวิชาการฯ ครั้งที่ 3 ณ ห้องประชุม Fortrop ชั้น 3

คณะอนุกรรมการฝ่ายวิชาการ (การประชุมการป่าไม้ ประจำปี พ.ศ.2561) ได้จัดประชุมคณะอนุกรรมการฝ่ายวิชาการฯ ครั้งที่ 3 ณ ห้องประชุม Fortrop ชั้น 3

วันที่ 7 สิงหาคม 2561 คณะอนุกรรมการฝ่ายวิชาการ (การประชุมการป่าไม้ ประจำปี พ.ศ.2561) ได้จัดประชุมคณะอนุกรรมการฝ่ายวิชาการฯ ครั้งที่ 3 ณ ห้องประชุม Fortrop ชั้น 3
ตึกวนศาสตร์ 60 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยมี ดร.ทนุวงศ์ แสงเทียน ประธานคณะ
อนุกรรมการฯเป็นประธานเปิดการประชุม ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยผู้แทนจากกรมป่าไม้ กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และผู้แทนจากคณะวนศาสตร์ สาระการประชุมประกอบด้วย
1.การติดตามความก้าวหน้าในการเตรียมความพร้อมในการจัดประชุมฯในวันที่ 22-24 ส.ค. 61
2.พิจารณาร่างกำหนดการการประชุมฯจำนวนผลงาน และรายชื่อผู้เข้าร่วมเสวนาในแต่ละหัวข้อ