ข่าวประชาสัมพันธ์

สปล.ร่วมจัดนิทรรศการงานเฉลิมพระเกียรติ สีสรรพรรณไม้ เทิดไท้บรมราชินีนาถ ครั้งที่ 12

สปล.ร่วมจัดนิทรรศการงานเฉลิมพระเกียรติ สีสรรพรรณไม้ เทิดไท้บรมราชินีนาถ ครั้งที่ 12

สปล.ร่วมจัดนิทรรศการงานเฉลิมพระเกียรติ"สีสรรพรรณไม้ เทิดไท้บรมราชินีนาถ" ครั้งที่ 12 ณ สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ในระหว่างวันที่ 8-14 สิงหาคม 2561