ข่าวประชาสัมพันธ์

ส่วนวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีทรัพยากรป่าชายเลน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ส่วนแผนงานและยุทธศาสตร์ ได้อยู่ร่วมประจำบูธนิทรรศการงานเฉลิมพระเกียรติ สีสรรพรรณไม้ เทิดไท้บรมราชินีนาถ

ส่วนวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีทรัพยากรป่าชายเลน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ส่วนแผนงานและยุทธศาสตร์ ได้อยู่ร่วมประจำบูธนิทรรศการงานเฉลิมพระเกียรติ สีสรรพรรณไม้ เทิดไท้บรมราชินีนาถ

วันที่ 11 สิงหาคม 2561 สำนักอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน โดย ฝ่ายเทคโนโลยีและถ่ายทอดองค์ความรู้ ส่วนวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีทรัพยากรป่าชายเลน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ส่วนแผนงานและยุทธศาสตร์ ได้อยู่ร่วมประจำบูธนิทรรศการงานเฉลิมพระเกียรติ "สีสรรพรรณไม้ เทิดไท้บรมราชินีนาถ" ครั้งที่ 12 ณ สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ เป็นวันที่ 4 มีนักเรียน นักศึกษา ชาวต่างชาติ และประชาชนทั่วไปเข้าชมนิทรรศการและให้ความสนใจในผลิตภัณฑ์จากป่าชายเลน เป็นจำนวนมาก