ข่าวประชาสัมพันธ์

จังหวัดตราด เดินหน้าทวงคืนผืนป่าต่อเนื่อง 520 ไร่

จังหวัดตราด เดินหน้าทวงคืนผืนป่าต่อเนื่อง 520 ไร่

วันที่ 21 สิงหาคม 2561สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 1  ส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายฝั่งและป่าชายเลน และชุดปฏิบัติการพิเศษ ฉลามขาว กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ได้ร่วมปฏิบัติการสนธิกำลังจับกุม/ดำเนินคดี  ในท้องที่สถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 4 (น้ำเชี่ยว  ตราด)  ในเขตป่ามติฯ พร้อมด้วย สถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 2-4 และ 45, กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดตราด, ทหารหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินตราด, ตำรวจตระเวนชายแดนที่ 116, ทหารชุดประสานงานประจำพื้นที่กองทัพเรือที่ 4, ตำรวจ กก.2 บก. ปทส, ศูนย์ป่าไม้จังหวัดตราด,หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ตร.1 (คลองสะตอ),ตำรวจ, ฝ่ายปกครอง, ที่ดิน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประมาณ 80 นาย ภายใต้การอำนวยการของ นายภุชงค์  สฤษฎีชัยกุล ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 1 ในท้องที่จังหวัดตราด รวม  6 แปลง เนื้อที่รวม  520-3-65 ไร่ และได้ดำเนินการติดประกาศมาตรา 17 แห่ง พรบ. ทช พ.ศ.2558 ในท้องที่สถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 45 (ด่านเก่า ตราด) บริเวณบ้านปู รีสอร์ท ทั้งนี้มอบให้หัวหน้าสถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 4 และ45 เป็นผู้แจ้งความดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป