ข่าวประชาสัมพันธ์

ศูนย์วิจัยฯป่าชายเลนที่ 6 (สตูล) จัดกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ

ศูนย์วิจัยฯป่าชายเลนที่ 6 (สตูล) จัดกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ

วันจันทร์ที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2562 สำนักอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน โดยศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีทรัพยากรป่าชายเลนที่ 6 (สตูล) จัดกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ เวลา 08.00 น  ณ ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีทรัพยากรป่าชายเลนที่ ๖ (สตูล) นำโดย นางประนอม  ชุมเรียง ผู้อำนวยการศูนย์ฯ พร้อมเจ้าหน้าที่ของศูนย์ฯ หลังจากนั้นมีการประชุมแนวทางการปฏิบัติงานประจำสัปดาห์ แก่เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ