ข่าวประชาสัมพันธ์

ศูนย์วิจัยฯป่าชายเลนที่ 3 (ระนอง) จัดกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ

ศูนย์วิจัยฯป่าชายเลนที่ 3 (ระนอง) จัดกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ

วันจันทร์ ที่ 7 มกราคม 2562  สำนักอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน โดย ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีทรัพยากรป่าชายเลนที่ 3 (ระนอง)  ได้ดำเนินกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติและร่วมร้องเพลงชาติไทย  นำโดย นายวิจารณ์  มีผล ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยฯ ป่าชายเลนที่ 3 (ระนอง) และพนักงานของศูนย์ฯ โดยพร้อมเพรียงกัน  จากนั้นได้ประชุมและกล่าวถึงแนวทางการปฏิบัติงานที่จะต้องปฎิบัติในสัปดาห์