ข่าวประชาสัมพันธ์

กรม ทช.ได้กำหนดจัดกิจกรรมจิตอาสา เก็บขยะชายหาด “เราทำความดี ด้วยหัวใจ”

กรม ทช.ได้กำหนดจัดกิจกรรมจิตอาสา เก็บขยะชายหาด “เราทำความดี ด้วยหัวใจ”

      ด้วยวันเสาร์ที่ 27 เมษายน 2562 กรม ทช.ได้กำหนดจัดกิจกรรมจิตอาสา เก็บขยะชายหาด “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” ณ สวนสาธารณแหลมเจริญ หาดแสงจันทร์ และหาดสุชาดา อ.เมือง จ.ระยอง โดยมีท่านรองฯ จเรศักดิ์ นันตะวงษ์ เป็นประธาน
     จึงขอเชิญชวนท่านผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ทุกท่าน พร้อมกัน ณ สวนสาธารณแหลมเจริญ เวลา 09.00 น. ทั้งนี้ โปรดแต่งกาย ดังนี้
1. ชุดจิตอาสา เสื้อโปโลสีเหลือง กางเกงขายาว หมวกจิตอาสาสีฟ้า พร้อมผ้าพันคอ
2. ชุดอาสาสมัครทั่วไป สวมใส่เสื้อยืดหรือเสื้อโปโลสีเหลือง กางเกงขายาว (ชุดสุภาพ)
      จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและเข้าร่วมตามวัน เวลา สถานที่ โดยพร้อมเพรียงกัน