ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 1 ร่วมกับ สำนักอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน ฯลฯ จัดประชุมรับฟังความคิดเห็น ตามมาตรา 18

สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 1 ร่วมกับ สำนักอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน ฯลฯ จัดประชุมรับฟังความคิดเห็น ตามมาตรา 18

วันที่ 27 พฤษภาคม 2562. สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 1 ร่วมกับ สำนักอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน และบริษัท เอส ที เอส เอ็นจิเนียริ่งคอนซัลเเตนท์ จำกัด และ บริษัท ทีมเวิร์ค คอนซัลเเตนท์ จำกัด จัดประชุมเชิงปฏิบัติการระดับพื้นที่เพื่อชี้แจงและรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดทำแผนที่และมาตรการป่าชายเลน ตามมาตรา 18. แห่ง พ.ร.บ.ส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ.2558. ท้องที่จังหวัดตราด. เพื่อให้ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำชุมชนในพื้นที่ ตำบลหนองคันทรง ตำบลหนองเสม็ด ตำบลห้วยน้ำขาว ตำบลอ่าวใหญ่ และตำบลหนองโสน อำเภอแหลมเมือง จังหวัดตราด ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลหนองเสม็ด ได้รับทราบแนวทางการดำเนินงานโครงการรังวัดจัดทำแผนที่แนวเขตป่าชายเลน ตามมาตรา 18 และชี้แจงมาตรการตามมาตรา 23 โดยมี นายไตรรัตน์ เรือนงาม หัวหน้าสถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 4 (น้ำเชี่ยว ตราด) และที่ 45 (ด่านเก่า ตราด) ชี้แจงสร้างความเข้าใจและนายวัชรินทร์ ถิ่นถลาง ผอ.สบทช.9. ร่วมบรรยาย การจัดทำมาตรการตามมาตรา 23 แห่ง พ.ร.บ.ส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ.2558  ผลการประชุมผู้เข้าร่วมรับทราบและเห็นด้วยในการดำเนินการโครงการฯดังกล่าว โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน. 60.  คน.