ข่าวประชาสัมพันธ์

นายโสภณ. ทองดี อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง. พร้อมด้วยนายอภิชัย. เอกวนากุล ผู้อำนวยการกองอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน พร้อมคณะ ลงพื้นที่ จังหวัดเพชรบุรี

นายโสภณ. ทองดี อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง. พร้อมด้วยนายอภิชัย. เอกวนากุล ผู้อำนวยการกองอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน พร้อมคณะ ลงพื้นที่ จังหวัดเพชรบุรี

 วันที่. 6. ตุลาคม 2562 นายโสภณ. ทองดี อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง. พร้อมด้วยนายอภิชัย. เอกวนากุล ผู้อำนวยการกองอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน  นายวิชัย. มณีเนตร. ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 3. นายวิโรจน์.  ศรีนาค นายก อบต.ปากทะเล และเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 3 ได้ร่วมกันลงพื้นที่พบปะผู้นำชุมชน กลุ่มเครือข่ายอนุรักษ์ฯ ตรวจสภาพพื้นที่ป่าชายเลน และแปลงปลูกฟื้นฟูป่าชายเลนท้องที่ตำบลปากทะเล อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี.  พร้อมทั้งได้ร่วมกันคัดเลือกพื้นที่เพื่อร่วมจัดกิจกรรมปลูกป่าชายเลนของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เนื่องในโอกาสวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติในวันที่ 21 ตุลาคม 2562 บริเวณบ้านปากทะเล หมู่ที่ 3 ตำบลปากทะเล อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรีเนื้อที่ 10 ไร่