ข่าวประชาสัมพันธ์

อทช. ลงพื้นที่พบปะเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทะเล จังหวัดตรัง

อทช. ลงพื้นที่พบปะเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทะเล จังหวัดตรัง

 วันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 นายโสภณ ทองดี อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (อทช.) พร้อมด้วยนายอภิชัย. เอกวนากุล ผู้อำนวยการกองอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน ลงพื้นที่พบปะเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทะเล (อสทล.) เพื่อหารือและแลกเปลี่ยนแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพในการคุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พร้อมทั้งให้กำลังใจเครือข่ายฯ ในการปฏิบัติงาน เพื่อปกป้อง ดูแลรักษาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดยมีคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ ทช. ร่วมให้การต้อนรับ ณ มูลนิธิอันดามัน อำเภอเมือง จังหวัดตรัง