ข่าวประชาสัมพันธ์

อทช. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ในสังกัด

อทช. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ในสังกัด

    วันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 นายโสภณ ทองดี อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พร้อมด้วยนายอภิชัย. เอกวนากุล ผู้อำนวยการกองอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนและคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล และศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนที่ 20 (สิเกา ตรัง) อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง.   สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 7 พร้อมทั้งให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงาน ด้านการจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และเน้นย้ำการบริหารจัดการขยะทะเล  โดยมีคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ในสังกัด ทช. ร่วมให้การต้อนรับ