ข่าวประชาสัมพันธ์

อธิบดี ทช. ตรวจยึดสวนปาล์ม นากุ้ง บุกรุกป่าชายเลน 2 แปลง กว่า 240 ไร่

อธิบดี ทช. ตรวจยึดสวนปาล์ม นากุ้ง บุกรุกป่าชายเลน 2 แปลง กว่า 240 ไร่

    วันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 นายโสภณ ทองดี อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเป็นประธาน การประชุมดำเนินการเพิ่มและฟื้นฟูพื้นที่ป่าชายเลน พร้อมทั้งให้โอวาทและกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงาน ในการนี้มีนายอภิชัย. เอกวนากุล. ผู้อำนวยการกองอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน และคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ในสังกัด กรม ทช. พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 7  อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง
   จากนั้น อทช. ได้นำเจ้าหน้าที่ตรวจสอบพื้นที่ป่าชายเลนที่มีการบุกรุก โดยมีเป้าหมายเพื่อดำเนินการเพิ่มและฟื้นฟูพื้นที่ป่าชายเลน จำนวน 2 แปลง ซึ่ง แปลงที่ 1 บุกรุกทำสวนปาล์ม เนื้อที่ 159-3-26 ไร่ อยู่ในเขตพื้นที่ป่าชายเลนตามมติคณะรัฐมนตรีฯ และเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าคลองกะลาเส และป่าคลองไม้ตาย อยู่ในบริเวณท้องที่ หมู่ที่ 3 ตำบลไม้ฝาด อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง และแปลงที่ 2 บุกรุกทำนากุ้ง และสวนปาล์ม เนื้อที่ 81-3-64 ไร่ อยู่ในพื้นที่เขตป่าชายเลนตามมติคณะรัฐมนตรีฯ และเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าชายเลนคลองหวายดน ป่าชายเลนคลองสุโสะ และป่าชายเลนคลองกุเหร่า อยู่ในบริเวณท้องที่ บ้านท่าคลอง หมู่ที่ 4 ตำบลสุโสะ อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง พร้อมทั้งได้ดำเนินคดีตามกฏหมายกับผู้บุกรุกกระทำผิด ทั้ง 2 แปลง เพื่อจะได้นำพื้นที่ไปฟื้นฟูเพิ่มพื้นที่ป่าต่อไป