ข่าวประชาสัมพันธ์

นายโสภณ ทองดี อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (อทช.) พร้อมด้วยนายอภิชัย เอกวนากุล ผู้อำนวยการกองอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน ลงพื้นที่จังหวัดตรัง

นายโสภณ ทองดี อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (อทช.) พร้อมด้วยนายอภิชัย เอกวนากุล ผู้อำนวยการกองอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน ลงพื้นที่จังหวัดตรัง

     วันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 นายโสภณ ทองดี อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (อทช.) พร้อมด้วยนายอภิชัย เอกวนากุล ผู้อำนวยการกองอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน นายชาญวิทย์ กันยา ผู้อำนวยการกองกฎหมาย และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมหารือกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สิทธิโชค จันทร์ย่อง รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตตรัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่องการขอใช้อาคารจัดตั้งศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอันดามันตอนล่าง เป็นการชั่วคราว ณ ห้องประชุมใหญ่ สำนักงานวิทยาเขตตรัง จังหวัดตรัง
    ทั้งนี้จะขอใช้อาคารศูนย์ศึกษาธรรมชาติเป็นสถานที่ปฏิบัติงาน ของศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนล่าง เป็นการชั่วคราว เนื่องจากยังไม่มีอาคารสถานที่ที่ใช้ปฏิบัติงาน ภายใต้ความร่วมมือตามบันทึกในความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย