ข่าวประชาสัมพันธ์

อทช. ติดตามการบุกรุกพื้นที่ป่าชายเลน ท่าเทียบเรือเขาไม้แก้ว

อทช. ติดตามการบุกรุกพื้นที่ป่าชายเลน ท่าเทียบเรือเขาไม้แก้ว

    วันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 นายโสภณ ทองดี อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (อทช.) พร้อมด้วยนายอภิชัย เอกวนากุล ผู้อำนวยการกองอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน นายชาญวิทย์ กันยา ผู้อำนวยการกองกฎหมาย และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ติดตามการบุกรุกพื้นที่ป่าชายเลน ณ บริเวณท่าเทียบเรือเขาไม้แก้ว ตำบลเขาไม้แก้ว อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง
     เพื่อติดตามการดำเนินงานตรวจสอบการก่อสร้างท่าเทียบเรือของบริษัท ปัญจะพัฒนาวิศวกรรมและพาณิชย์การ จำกัด ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าคลองกะลาเสและป่าคลองไม้ตาย เขตป่าชายเลนตามมติคณะรัฐมนตรีฯ โดยในส่วนของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งได้ทำหนังสือถึงกรมที่ดิน เพื่อขอให้กรมที่ดินเพิกถอน น.ส. 3 ก. เลขที่ 495 ท้องที่ตำบลเขาไม้แก้ว อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง