ข่าวประชาสัมพันธ์

ที่ปรึกษา รมว.ทส. นำทีมเปิดตัวโครงการ “หน้าบ้านใครหน้าบ้านมัน” หาดเจ้าสำราญ สร้างการมีส่วนร่วมรักษาทรัพยากรทางทะเลท้องถิ่นหน้าบ้านตนเอง

ที่ปรึกษา รมว.ทส. นำทีมเปิดตัวโครงการ “หน้าบ้านใครหน้าบ้านมัน” หาดเจ้าสำราญ สร้างการมีส่วนร่วมรักษาทรัพยากรทางทะเลท้องถิ่นหน้าบ้านตนเอง

วันที่? 1? ธ.ค.62? นายยุทธพล อังกินันทน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นำจิตอาสากว่า 400 คน ร่วมปล่อยเต่าทะเลและเก็บขยะทำความสะอาด บริเวณชายหาดเจ้าสำราญ จ. เพชรบุรี และเปิดตัวโครงการ Save Marine for My Life หรือโครงการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมและสนับสนุนภารกิจของชุมชนชายฝั่ง เพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง “หน้าบ้านใครหน้าบ้านมัน” พร้อมย้ำบิ๊กโปรเจค Everyday Say No To Plastic Bags กำหนดดีเดย์วันที่ 1 มกราคม 2563 เปิดตัวยิ่งใหญ่ ดึงห้างสรรพสินค้าและร้านสะดวกซื้อทั่วประเทศเข้าร่วมกว่า 70 แห่ง ช่วยแก้ไขปัญหาขยะพลาสติกตกค้างในสิ่งแวดล้อมและขยะพลาสติกในทะเลของประเทศ โดยมีนายโสภณ ทองดี อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พร้อมด้วยนายอภิชัย เอกวนากุล ผู้อำนวยการกองอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ ณ ศาลปู่อี้ ต.หาดเจ้าสำราญ อ.เมือง จ.เพชรบุรี  สำหรับการจัดโครงการดังกล่าว? ได้เน้นย้ำให้ชุมชน? หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชน? มีส่วนร่วมในการดูแล? อนุรักษ์ และป้องกันการทำลายทรัพยากรชายฝั่งทะเลและระบบนิเวศที่สำคัญ? ด้วยการมีส่วนร่วมในการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข่าวสาร?ได้อย่างถูกต้อง?และเหมาะสมแก่สาธารณะ อีกทั้งยังเป็นการให้ประชาชนทั่วไปได้ทราบถึงความสำคัญของทรัพยากรชายฝั่งทะเล และผลกระทบที่เกิดขึ้นหากต้องสูญเสียระบบนิเวศชายฝั่งทะเลที่สำคัญเหล่านี้ไป