ข่าวประชาสัมพันธ์

อทช. เข้าร่วมการประชุมเครือข่าย ทสม. ประจำปี และกิจกรรมวัน ทสม. แห่งชาติ

อทช. เข้าร่วมการประชุมเครือข่าย ทสม. ประจำปี และกิจกรรมวัน ทสม. แห่งชาติ

  วันที่ 3 ธันวาคม 2562 นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นประธาน ในพิธีเปิดการประชุมเครือข่าย ทสม. ประจำปี และกิจกรรมวัน ทสม. แห่งชาติ ในการนี้ นายโสภณ ทองดี อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (อทช.) พร้อมด้วยนายอภิชัย. เอกวนากุล ผู้อำนวยการกองอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน
และเจ้าหน้าที่ในสังกัด ทส. ตลอดจนผู้แทนเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) และผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมงาน ณ โรงแรมรามาการ์เด้น กรุงเทพฯ
 ทั้งนี้ เครือข่าย ทสม. กรม ทช. ได้รับรางวัลเครือข่าย ทสม. ดีเด่นประเภทดาวรุ่งระดับประเทศ ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงานของ ทสม. และเครือข่าย ทสม. ที่ทำประโยชน์ต่อสังคมและสนับสนุนการดำเนินงานตามรอยพระยุคลบาทในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมีผู้เข้าร่วมงานจำนวน 750 คน