ข่าวประชาสัมพันธ์

อทช. ร่วมหารือมอบของขวัญปีใหม่สำหรับประชาชน ปี 2563

อทช. ร่วมหารือมอบของขวัญปีใหม่สำหรับประชาชน ปี 2563

 วันที่ 3 ธันวาคม 2562 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) จัดประชุมหารือ
เรื่อง ของขวัญปีใหม่สำหรับประชาชน ประจำปี พ.ศ. 2563 โดยมีนายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธาน ในการนี้มีคณะผู้บริหารระดับสูง ในสังกัด ทส. เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 202 ชั้น 2 อาคารกรมควบคุมมลพิษ โอกาสนี้ นายโสภณ ทองดี อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (อทช.) พร้อมด้วยผู้บริหารกรม ทช. เข้าร่วมประชุมดังกล่าว เพื่อพิจารณา  ของขวัญปีใหม่ สำหรับประชาชนประจำปี พ.ศ. 2563 ของ ทส. ในช่วงเทศกาลปีใหม่ เพื่อสร้างความสุขของคนไทย ในช่วงเทศกาลปีใหม่ที่กำลังจะมาถึง