ข่าวประชาสัมพันธ์

อทช. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม เตรียมความพร้อมก่อนเปิดโครงการพื้นที่สาธิตการบริหารจัดการขยะทะเล

อทช. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม เตรียมความพร้อมก่อนเปิดโครงการพื้นที่สาธิตการบริหารจัดการขยะทะเล

    วันที่ 5 ธันวาคม 2562 นายโสภณ ทองดี อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (อทช.) พร้อมด้วยนายอภิชัย เอกวนากุล ผู้อำนวยการกองอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน  นายภุชงค์ สฤษฎีชัยกุล ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 1 และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ติดตามเตรียมความพร้อมก่อนเปิดโครงการพื้นที่สาธิตการบริหารจัดการขยะทะเลครบวงจรอย่างมีส่วนร่วม ในวันที่ 20 ธันวาคม 2562 ณ สวนสาธารณะโขดปอ ชุมชนเนินพระ เทศบาลนครระยอง  อำเภอเมือง จังหวัดระยอง ซึ่งภายในโครงการดังกล่าว ได้มีการจัดพื้นที่สาธิตเกี่ยวกับ กิจกรรมตาข่ายดักขยะบริเวณปากท่อระบายน้ำ กิจกรรมทุ่นกักขยะลอยน้ำ กิจกรรมทุ่นกันขยะทั้งเข้าและออกบริเวณท่าเทียบเรือและชุมชนชายฝั่งบริเวณปากแม่น้ำ อีกทั้งกิจกรรมดำน้ำเก็บขยะ เก็บขยะชายหาด และขยะตกค้างในระบบนิเวศทางทะเล รวมถึงกิจกรรมทุ่นดักขยะบริเวณปากแม่น้ำก่อนลงสู่ทะเล เพื่อให้ความรู้และความเข้าใจแก่ประชาชนที่เข้ามาเยี่ยมชม