ข่าวประชาสัมพันธ์

"ทช.ร่วมผลักดันพื้นที่ชุ่มน้ำและความหลากหลายทางชีวภาพสู่ระดับโลก"

"ทช.ร่วมผลักดันพื้นที่ชุ่มน้ำและความหลากหลายทางชีวภาพสู่ระดับโลก"

วันที่ 29 มกราคม 2563 นายโสภณ ทองดี อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (อทช.) ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันพื้นที่ชุ่มน้ำโลก ประจำปี พ.ศ. 2563 "พื้นที่ชุ่มน้ำและความหลากหลายทางชีวภาพ" โดยมีนายยุทธพล อังกินันทน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมและมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติแก่สถานตากอากาศบางปู ในการนี้ มีคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ในสังกัด ทส. พร้อมด้วยผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรพัฒนาเอกชน สถาบันการศึกษา และประชาชนในพื้นที่ เข้าร่วมงาน ณ สถานตากอากาศบางปู จังหวัดสมุทรปราการ
สำหรับการจัดงานในครั้งนี้ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ได้ร่วมจัดนิทรรศการให้ความรู้ เกี่ยวกับ "ป่าชายเลนระนอง คุณค่าความโดดเด่น สู่ระดับโลก" รวมถึงความหลากหลายทางชีวภาพในป่าชายเลน โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 300 คน

นางสาวปวีณา เชื้อผู้ดี นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ / รายงานแทน ผอ.ส่วนพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลน