ข่าวประชาสัมพันธ์

ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีทรัพยากรป่าชายเลนที่ 3 (ระนอง)

ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีทรัพยากรป่าชายเลนที่ 3 (ระนอง)

วันอังคารที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 เวลา 09.30 น. กองอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน โดยศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีทรัพยากรป่าชายเลนที่ 3 (ระนอง) ต้อนรับคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนกะเปอร์วิทยา    อ.กะเปอร์ จ.ระนอง จำนวน 130 คนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในกิจกรรมโครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้และได้ประสบการณ์จากสถานที่จริง ณ ศูนย์วิจัยฯ ป่าชายเลนที่ 3 (ระนอง) โดยมีเจ้าหน้าที่ของศูนย์วิจัยฯ ให้การต้อนรับ บรรยายให้ความรู้ความสำคัญของป่าชายเลน พื้นที่สงวนชีวมณฑลระนอง การดูแลระบบนิเวศและการอนุรักษ์ป่าชายเลนและได้นำคณะนักเรียนเดินชมระบบนิเวศป่าชายเลนตามเส้นทางศึกษาธรรมชาติป่าชายเลน
ศูนย์วิจัยฯ ป่าชายเลนที่ 3 (ระนอง)/ผู้รายงาน