ข่าวประชาสัมพันธ์

ทช. ลงพื้นที่แก้ไขปัญหากลุ่ม P-move ชุมชนสระต้นโพธิ์ จังหวัดภูเก็ต

ทช. ลงพื้นที่แก้ไขปัญหากลุ่ม P-move ชุมชนสระต้นโพธิ์ จังหวัดภูเก็ต

https://dmcrth.dmcr.go.th/weadmin/mod_cms/addContant.php