ข่าวประชาสัมพันธ์

ทช. ผลักดันพื้นที่ระบบนิเวศป่าชายเลนจังหวัดระนอง เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติ

ทช. ผลักดันพื้นที่ระบบนิเวศป่าชายเลนจังหวัดระนอง เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติ

 วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) จัดประชุมหารือการขอขึ้นทะเบียนพื้นที่ระบบนิเวศป่าชายเลนจังหวัดระนอง เพื่อเป็นมรดกโลกทางธรรมชาติ โดยมีนายโสภณ ทองดี อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เป็นประธาน ในการนี้มีนายวิทยา หงษ์เวียงจันทร์ รองอธิบดีกรม ทช. พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรม ตลอดจนผู้แทนจากกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมลำแพน ชั้น 9 กรม ทช. ทั้งนี้ เพื่อทราบถึงความก้าวหน้าการดำเนินงานขอขึ้นทะเบียน และพื้นที่เตรียมประกาศระบบนิเวศป่าชายเลนจังหวัดระนองเพื่อเป็นมรดกโลกทางธรรมชาติ พร้อมทั้งพื้นที่เตรียมประกาศแหล่งอนุรักษ์ทะเลอันดามันเป็นมรดกโลก รวมถึงพิจารณาแนวทางการขอขึ้นทะเบียนพื้นที่ระบบนิเวศป่าชายเลนจังหวัดระนอง เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติ