ข่าวประชาสัมพันธ์

ทช. ลงสำรวจต้นโกงกางขึ้นริมชายหาด เกาะบุโหลนเล จังหวัดสตูล

ทช. ลงสำรวจต้นโกงกางขึ้นริมชายหาด เกาะบุโหลนเล จังหวัดสตูล

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 กองอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน โดยส่วนวิเคราะห์ทรัพยากรป่าชายเลน ส่งนักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ นายรัฐกรณ์ ขุนแก้ว และนายมนตรี แสงสวัสดิ์ ลงพื้นที่เพื่อทำการสำรวจชนิดพันธุ์ไม้ เนื่องจากได้รับการประสานว่าอาจจะมีพันธุ์ไม้ป่าชายเลนชนิดใหม่ ณ บริเวณแหลมพังกา เกาะบุโหลนเล ม.3 ต.ปากน้ำ อ.ละงู จังหวัดสตูล โดยได้มีการเก็บตัวอย่างของชนิดพันธุ์ไม้ ถ่ายรูป จดบันทึกสภาพแวดล้อมที่ขึ้นอยู่ของต้นไม้ และเก็บค่าพิกัด gps ทั้งนี้จากการวิเคราะห์เบื้องต้น คาดว่าจะเป็นต้นโกงกางใบใหญ่ที่มีลักษณะแปรผันเนื่องจากสภาพแวดล้อมที่ขึ้นอยู่ แต่ทั้งนี้เพื่อการวิเคราะห์อย่างละเอียด จะนำตัวอย่างมาตรวจสอบและยืนยันชนิดพันธุ์ต่อไป