ข่าวประชาสัมพันธ์

นายเทวัญ ลิปตพัลลภ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี นายสุภรณ์ อัตถาวงศ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ต

นายเทวัญ ลิปตพัลลภ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี นายสุภรณ์ อัตถาวงศ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ต

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 นายเทวัญ ลิปตพัลลภ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี นายสุภรณ์ อัตถาวงศ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี นายสุรศักดิ์ เรียงเครือ รองปลัดประจำสำนักนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วย นายสุพจน์ รอดเรือง ณ หนองคายรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต     นายโสภณ ทองดี อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง นายอภิชัย เอกวนากุล ผู้อำนวยการกองอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน นายประถม รัสมี ผู้อำนวยการสำนักงานจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 6 นางดาวรุ่ง ใจจริง ผู้อำนวยการส่วนจัดการที่ดินป่าไม้และอนุญาต และใช้ประโยชน์ นายประยงค์. ดอกลำไย และตัวแทนสมาชิกกลุ่มP-move. พร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ชุมชนโหนทรายทอง หมู่ที่ 3 ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ซึ่งเป็นชุมชนเป้าหมายโครงการ คทช.ของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และตรวจเยี่ยมความก้าวหน้าการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านที่อยู่อาศัยของชุมชนสระต้นโพธิ์ บริเวณป่าสงวนป่าชายเลนคลองบางชีเหล้า คลองท่าจีน ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ที่จังหวัดได้ส่งมอบพื้นที่คืนให้กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเนื้อที่ 50 ไร่ โดยนำพื้นที่บริเวณที่มีความเสื่อมโทรม ประมาณ 4 ไร่ เพื่อจัดที่อยู่อาศัยให้ชุมชนสระต้นโพธ์ ตามโครงการ คทช ซึ่งเป็นไปตามแนวทางการแก้ไขปัญหาภายใต้อนุกรรมการแก้ไขปัญหาด้านที่ดินทำกิน ที่กลุ่ม P-move ได้เรียกร้องให้รัฐบาลและกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมช่วยแก้ไขปัญหาโดยมีประชาชนในพื้นที่เข้าทั้ง 2 แห่งประมาณ. 300 คน