ข่าวประชาสัมพันธ์

ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีทรัพยากรป่าชายเลนที่ 6 (สตูล) ปิดเส้นทางศึกษาธรรมชาติ

ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีทรัพยากรป่าชายเลนที่ 6 (สตูล) ปิดเส้นทางศึกษาธรรมชาติ

ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีทรัพยากรป่าชายเลนที่ 6 (สตูล) ได้ทำการติดป้ายประชาสัมพันธ์เส้นทางศึกษาธรรมชาติของศูนย์วิจัยฯ เพื่อแจ้งปิดเส้นทางศึกษาธรรมชาติภายในศูนย์วิจัยฯ ตามมาตรการป้องกันการแพร่เชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป จนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่ภาวะปกติ