ข่าวประชาสัมพันธ์

ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีทรัพยากรป่าชายเลนที่ 4 (พังงา) ได้ทำการติดป้ายประชาสัมพันธ์ เส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติ

ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีทรัพยากรป่าชายเลนที่ 4 (พังงา)  ได้ทำการติดป้ายประชาสัมพันธ์ เส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติ

ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีทรัพยากรป่าชายเลนที่ 4 (พังงา)ได้ทำการติดป้ายประชาสัมพันธ์ เส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติของศูนย์วิจัยฯ เพื่อแจ้งปิดเส้นทางศึกษาธรรมชาติภายในศูนย์วิจัยฯ
ตามมาตรการป้องกันการแพร่เชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป จนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่ภาวะปกติ