ข่าวประชาสัมพันธ์

ศูนย์วิจัยฯป่าชายเลน ที่ 5 (นครศรีธรรมราช)ดำเนินการตามมาตรการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อCOVID-19

ศูนย์วิจัยฯป่าชายเลน ที่ 5 (นครศรีธรรมราช)ดำเนินการตามมาตรการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อCOVID-19

ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีทรัพยากรป่าชายเลน ที่ 5 (นครศรีธรรมราช) ได้ดำเนินการตามมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยได้จัดให้มีเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานสวมหน้ากากอนามัย จัดเจ้าหน้าที่บางส่วนปฏิบัติงาน ณ ที่พักอาศัยและได้ทำการปิดให้เข้าชมสวนศึกษาธรรมชาติป่าชายเลนเป็นการชั่วคราว เพื่อ "อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ"  จนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่สภาวะปกติ