ข่าวประชาสัมพันธ์

ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีทรัพยากรป่าชายเลนที่ 1 (ตราด) ได้ทำการติดป้ายประชาสัมพันธ์บริเวณหน้าประตูทางเข้า-ออก เส้นทางศึกษาธรรมชาติป่าชายเลนทั้งสองทาง

ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีทรัพยากรป่าชายเลนที่ 1 (ตราด) ได้ทำการติดป้ายประชาสัมพันธ์บริเวณหน้าประตูทางเข้า-ออก เส้นทางศึกษาธรรมชาติป่าชายเลนทั้งสองทาง

ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีทรัพยากรป่าชายเลนที่ 1 (ตราด) ได้ทำการติดป้ายประชาสัมพันธ์บริเวณหน้าประตูทางเข้า-ออก เส้นทางศึกษาธรรมชาติป่าชายเลนทั้งสองทาง แจ้งปิดการเข้าเยี่ยมชมและท่องเที่ยวภายในเส้นทางศึกษาฯ ของศูนย์วิจัยฯ ตามมาตรการป้องกันการแพร่เชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19)  “อยู่บ้าน  หยุดเชื้อ เพื่อชาติ” จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย ซึ่งศูนย์วิจัยได้ดำเนินการแจ้งประชาสัมพันธ์ให้ทราบทาง webpage ของศูนย์ ฯ อีกช่องทางหนึ่งด้วยแล้ว