ข่าวประชาสัมพันธ์

ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีทรัพยากรป่าชายเลนที่ 3 (ระนอง) ได้ทำการติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์บริเวณหน้าประตูทางเข้า-ออก ทั้งสองทางของศูนย์วิจัยฯ

ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีทรัพยากรป่าชายเลนที่ 3 (ระนอง)  ได้ทำการติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์บริเวณหน้าประตูทางเข้า-ออก ทั้งสองทางของศูนย์วิจัยฯ

ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีทรัพยากรป่าชายเลนที่ 3 (ระนอง)  ได้ทำการติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์บริเวณหน้าประตูทางเข้า-ออก ทั้งสองทางของศูนย์วิจัยฯ ป่าชายเลนที่ 3 (ระนอง)  แจ้งปิดการท่องเที่ยวภายในศูนย์วิจัยฯ ตามมาตรการป้องกันการแพร่เชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19)  “อยู่บ้าน  หยุดเชื้อ เพื่อชาติ” จนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่ภาวะปกติ